Program konferencji

Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Być świadkiem zagłady".

Wide mgl4158

W dniach 22–23 kwietnia Żydowski Instytut Historyczny wspólnie z Instytutem Pamięci Narodowej, Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN organizuje międzynarodową konferencję naukową Być świadkiem Zagłady. Wpisuje się ona w obchody 70. rocznicy powstania w warszawskim getcie. Dedykowana jest pamięci Szmula Zygielbojma –polityka Bundu, a od 1942 – członka Rady Narodowej RP w Londynie.

Program konferencji podzielony jest na pięć części, które zamykać będzie dyskusja panelowa. Prelegentami i moderatorami będą wybitni historycy, socjologowie, literaturoznawcy i kulturoznawcy zajmujący się historią Zagłady Żydów.

Podczas konferencji będzie można wysłuchać referatów gości z zagranicy, m.in. prof. Michaela Marrusa (University of Toronto), dr Kirila Fefermana (Rosyjskie Naukowo-Edukacyjne Centrum Badań nad Zagładą), dr Beate Kosmala (Gedenkstätte Stille Helden), prof. Dana Michmana (Yad Vashem, Bar Ilan University), Radu Ioanida (United States Holocaust Memorial Museum). W gronie prelegentów znajdą się także dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego, prof. Paweł Śpiewak oraz Aleksandra Bańkowska.


Program sesji naukowej


22 kwietnia 2013 r., poniedziałek

9.00–9.15 – rozpoczęcie konferencji

9.15–11.15 – sesja I – Bezsilność, obojętność i milczenie świadków
moderator: dr hab. Jacek Leociak (Instytut Badań Literackich PAN, Centrum Badań nad Zagładą Żydów)

 • prof. Irena Grudzińska-Gross (Princeton University) – Gramatyka milczenia świadków
 • prof. Joanna Tokarska-Bakir (Uniwersytet Warszawski) – O wytwarzaniu obojętności
 • prof. Michael Marrus (University of Toronto) – Międzynarodowi Świadkowie Zagłady w perspektywie historycznej
 • prof. Jean Charles Szurek (CNRS – Narodowe Centrum Badań Naukowych) – Zagłada po odejściu bezpośrednich świadków
 • dr Aleksandra Namysło (Instytut Pamięci Narodowej) – Mieszkańcy tzw. Ostoberschlesien wobec ludności żydowskiej w okresie okupacji niemieckiej
 • dyskusja

11.15–11.30 – przerwa kawowa

11.30–13.30 – sesja II – Kościoły wobec Zagłady
moderator: dr hab. Bożena Szaynok (Uniwersytet Wrocławski)

 • prof. Stanisław Obirek (Uniwersytet Łódzki) – Kościół katolicki w Polsce wobec Zagłady 
 • prof. John Conelly (University of California) – Katolicy, którzy próbowali powstrzymać Zagładę
 • prof. Adam Rotfeld – Arcybiskup Andrzej Szeptycki i Kościół greckokatolicki wobec Zagłady
 • prof. Anna Wolff-Powęska (Instytut Zachodni) – Kościoły w Niemczech wobec Zagłady
 • prof. Paweł Śpiewak (Żydowski Instytut Historyczny, Uniwersytet Warszawski) – Judaizm wobec Zagłady
 • dyskusja

13.30–15.30 – przerwa

15.30–17.30 – sesja III – Europejskie ruchy oporu wobec Zagłady
moderator: dr Krzysztof Persak (Instytut Pamięci Narodowej, Instytut Studiów Politycznych PAN)

 • Claire Zalc (CNRS – Narodowe Centrum Badań Naukowych) – Konfrontacja z prześladowaniem we Francji
 • prof. Grzegorz Motyka (Instytut Studiów Politycznych PAN) – Partyzantka ukraińska wobec Zagłady
 • dr Adam Puławski (Instytut Pamięci Narodowej) – Polskie Państwo Podziemne wobec Zagłady 
 • Michał Trębacz (Instytut Pamięci Narodowej, Uniwersytet Łódzki) – Żydowskie podziemne partie polityczne wobec Zagłady 1941–1945
 • dr Kiril Feferman (Rosyjskie Naukowo-Edukacyjne Centrum Badań nad Zagładą) – Partyzantka sowiecka wobec Żydów i Zagłady
 • dyskusja


23 kwietnia 2013, wtorek

10.00–12.00 – sesja IV – Społeczeństwa europejskie wobec Zagłady
moderator: dr hab. Andrzej Żbikowski (Żydowski Instytut Historyczny, Centrum Badań nad Zagładą Żydów)

 • dr Beate Kosmala (Gedenkstätte Stille Helden) – „Zwykli Niemcy“ i deportacja Żydów z Berlina w latach 1941–1945
 • dr hab. Tomasz Stryjek (Instytut Studiów Politycznych PAN, Collegium Civitas) – Społeczeństwo ukraińskie wobec Zagłady
 • prof. Dan Michman (Yad Vashem, Bar Ilan University) – Społeczeństwo holenderskie wobec Zagłady 
 • Radu Ioanid (United States Holocaust Memorial Museum) – Społeczeństwo rumuńkie wobec Zagłady
 • Adam Sitarek (Instytut Pamięci Narodowej, Uniwersytet Łódzki) – Tramwajem przez getto. Dzielnica zamknięta widziana oczami mieszkańców Litzmannstadt – Polaków i Niemców w latach 1940–1945
 • dyskusja

12.00–14.00 – przerwa

14.00–15.30 – sesja V – Żydzi – świadkowie Zagłady
moderator: dr hab. Barbara Engelking (Centrum Badań nad Zagładą Żydów)

 • prof. Jan Grabowski (University of Ottawa, Centrum Badań nad Zagładą Żydów) – Żydzi – świadkowie na podstawie niepublikowanych dzienników
 • Alina Skibińska (United States Holocaust Memorial Museum, Centrum Badań nad Zagładą Żydów) – Żydzi – świadkowie w procesach karnych
 • Aleksandra Bańkowska (Żydowski Instytut Historyczny) – Świadkowie Zagłady – relacje ze zbiorów podziemnych archiwów getta warszawskiego i białostockiego
 • dr Dariusz Libionka (Centrum Badań nad Zagładą Żydów)– Losy i relacje uciekinierów z obozu zagłady w Bełżcu
 • dyskusja


15.30–15.45 – przerwa kawowa

15.45–17.15 – dyskusja panelowa

Co zostało z Hilbergowskiej triady „Sprawcy – ofiary – świadkowie“?
moderator: prof. Paweł Śpiewak (Żydowski Instytut Historyczny)
uczestnicy:

 • prof. Jan Tomasz Gross (Princeton University),
 • prof. Paweł Machcewicz (Muzeum II Wojny Światowej; Uniwersytet Warszawski),
 • dr hab. Grzegorz Berendt (Instytut Pamięci Narodowej)
Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem