Planowane publikacje

Planowane publikacje Żydowskiego Instytutu Historycznego

Wide bez tytu u

W najbliższym roku spodziewać się można między innymi:

 • Słowa pośród nocy – antologia wierszy okresu Zagłady, przekłady z jidysz i hebrajskiego
 • Tango łez śpiewajcie Muzy – antologia żydowskiej poezji okresu Zagłady w języku polskim
 • Dzieci żydowskie w czasach Zagłady. Wczesne świadectwa 1944–1948 (opr. Olga Orzeł)
 • Wielki mrok – wspomnienia więźnia obozów w Skarzysku-Kamiennej, Buchenwaldzie i Teresinie, Joseph Bainvoll
 • Młodość w płomieniach, Aliza Witis-Szomron* – wspomnienia uczestniczki ruchu Haszomer Hacair w getcie warszawskim (Autorka przyjedzie na obchody 70. rocznicy powstania i weźmie udział w promocji swoich wspomnień)
 • Dziennik z warszawskiego getta, dr Hilel Seidman
 • The Stories Our Parents Found Too Painful to Tell, Rafael Rajzner (napisana w jidysz w 1947 roku relacja naocznego świadka unicestwienia białostockich Żydów)
 • Dziennik i inne pisma, Rachela Auerbach (współtwórczyni Archiwum Rngelbuma)
 • Żydowski ruch młodzieżowy w PRL, 1956–1968Piotr Pęziński
 • Testament Baal SZem Towa, Jan Doktór
 • Alicja po drugiej stronie drzwi, Alicja Scheling
 • ,,Wyrażać niewyrażalne’’ Analiza językowo — stylistyczna tetralogii Jezus z Nazaretu Romana Brandstaettera, Karolina Ruta

Publikacja kolejnych tomów z Archiwum Ringelbluma

 • Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy: Getto warszawskie cz.II (opr. Magdalena Stańczuk)
 • Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy: Oneg Szabat (Aleksandra Bańkowska, Tadeusz Epsztein)
 • Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy: Prasa konspiracyjna: Hechaluc-Dror (opr. Piotr Weiser)


Seria monografii i publikacji źródeł dotyczących życia Żydów w Polsce w latach 1944–1950 na podstawie zespołu akt Centralnego Komitetu Żydów w Polsce (CKŻP)

 • Centralny Komitet Żydów w Polsce wobec życia politycznego (opr. August Grabski)
 • Rola CKŻP w organizowaniu życia codziennego, poszukiwaniu pracy i pomocy materialnej dla uratowanych z pożogi wojennej Żydów (opr. August Grabski)
 • Dzieci i młodzież żydowska po wojnie (1944–1950) w świetle materiałów CKŻP (opr. Helena Datner)
 • Opieka prawna nad ludnością żydowską. Żydowska Komisja Specjalna (opr. Alina Cała)
 • Centralna Żydowska Komisja Historyczna 1944–1947. Początki badań nad Zagładą Żydów (opr. Piotr Weiser)
 • Powojenne środowisko żydowskich literatów, dziennikarzy i innych twórców kultury. Pomoc materialna i organizacyjna ze strony CKŻP (opr. Agnieszka Żółkiewska)
 • Powojenne rozliczenia z postaw w latach okupacji. Sąd Społeczny przy CKŻP (opr. Andrzej Żbikowski)
 • Byłem dzieckiem GUŁAGU, Julian Better
 • Zaginiony między światami, Edward Herzbaum
 • Anatomia trudnego sąsiedztwa praca zbiorowa pod red. Piotra Weisera
 • Odkrywanie żydowskiej Pragi praca zbiorowa pod red. Zofii Borzymińskiej i Rafała Żebrowskiego 
 • Wspomnienia. Do naszych dzieci, Włodzimierz Szer
 • Wspomnienia z getta wileńskiego i obozów Kivioli (Estonia) Stutthofie, Dantmergen (Wurtemberg) i Altek, Harry Berlin
 • Reportaże z Treblinki, Wasilij Grossman, Rachela Auerbach
 • Proryw w bessmiertie (Powstanie w Sobiborze), Aleksandr Pieczerski
 • Walka i zagłada białostockiego getta, Szymon Datner (wydanie krytyczne)
 • Sonderkommando Auschwitz-Birkenau w opracowaniu Pawła Rodaka
 • Zapiski 1941–1942, Peter Ginz (Dziennik żydowskiego chłopca z Pragi pisany do czasu wywiezienia do Teresina a następnie do Auschwitz, gdzie go zamordowano)
Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem