Obchody okrągłej rocznicy powstań żydowskich w Polsce

W tym roku w całej Polsce obchodzona będzie okrągła, 70. rocznica powstań żydowskich, upamiętniająca m.in. wydarzenia wybuchu powstania w getcie warszawskim.

Wide getto w bia ymstoku    ydzi sprz taj cy ulice
Żydzi sprzątający ulice w białostockim getcie

W tym roku w całej Polsce obchodzona będzie okrągła, 70. rocznica powstań żydowskich, upamiętniająca m.in. wydarzenia wybuchu powstania w getcie warszawskim – 19 kwietnia 1943 roku i innych gettach: Białymstoku, Będzinie, Częstochowie, Sosnowcu, Lwowie i Wilnie, a także zbrojnego buntu i ucieczki więźniów z obozów w Treblince i Sobiborze. 

19 kwietnia 1943 roku, w wigilię żydowskiego święta Pesach, wybuchło powstanie w getcie warszawskim. Nieliczni, słabo uzbrojeni powstańcy żydowscy stawiali zbrojny opór przez prawie miesiąc. Powstanie zakończyło się fiaskiem. 16 maja 1943 roku Niemcy oficjalnie ogłosili zakończenie akcji pacyfikacyjnej i na „znak zwycięstwa” wysadzili w powietrze budynek Wielkiej Synagogi na Tłomackiem.

Zbrojny zryw rozbudził jednak wolę walki wśród pozostałych przy życiu Żydów. Powstanie warszawskie stało się sygnałem do podobnych, choć na nieco mniejszą skalę, wystąpień zbrojnych w innych gettach (m.in. w Białymstoku, Będzinie, Częstochowie, Sosnowcu, Lwowie i Wilnie).

Również w obozach koncentracyjnych i obozach zagłady rozwinął się żydowski ruch oporu. Głównie przejawiał się on w podejmowaniu akcji sabotażowych i organizowaniu ucieczek. Dodatkowo w niektórych obozach miały miejsce wystąpienia zbrojne. Bunty więźniów wybuchały zazwyczaj tuż przed likwidacją obozów (m.in. w Treblince i Sobiborze).

W tym roku w całej Polsce obchodzona będzie okrągła, 70. rocznica powstań żydowskich. Obchody skoncentrują się wokół czterechnastępujących wydarzeń:

  • 19 kwietnia–16 maja – powstanie w getcie warszawskim,
  • 2 sierpnia – zbrojny bunt i ucieczka więźniów Treblinki,
  • 16–27 sierpnia – powstanie w getcie białostockim,
  • 14 października – zbrojny bunt i ucieczka więźniów Sobiboru.

 

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem