Kwartalnik Historii Żydów

Kwartalnik Historii Żydów jest publikacją skierowaną szczególnie do osób zainteresowanych historią Żydów w Polsce.

Wide roz  oz  one 1

Kwartalnik Historii Żydów jest publikacją skierowaną szczególnie do osób zainteresowanych historią Żydów w Polsce, głównie do badaczy polskich i zagranicznych. Zakres tematyczny czasopisma obejmuje dzieje Żydów od starożytności po lata najnowsze, jednak najszerzej są w nim reprezentowane lata II wojny światowej. Oprócz artykułów zamieszczane są w nim także źródła historyczne: dokumenty z archiwów polskich i zagranicznych oraz pamiętniki i wspomnienia. Szczególna uwaga poświęcana jest historiografii lokalnej i społecznościom żydowskim zamieszkującym mniej znane regiony i małe miejscowości. Każdy numer zawiera recenzje z publikacji polskich i zagranicznych, przegląd czasopism zagranicznych (głównie żydowskich) oraz bibliografię publikacji na tematy żydowskie, ukazujących się w Polsce. Artykuły w języku polskim są opatrzone angielskimi streszczeniami, niekiedy też publikujemy artykuły w języku angielskim i niemieckim, a materiały źródłowe w języku hebrajskim. 

Poprzednikiem Kwartalnika był Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego, ukazujący się od listopada 1949 roku, w którym publikowano artykuły dotyczące historii Żydów w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem okresu II wojny światowej. Do 1953 roku był półrocznikiem, później kwartalnikiem. W ciągu ponad sześćdziesięcioletniej historii Kwartalnika, kierowali nim wybitni badacze historii Żydów polskich, m. in. Bernard Mark, Szymon Datner, Artur Eisenbach, Marian Fuks, Maurycy Horn, Jerzy Tomaszewski, Szymon Rudnicki, Daniel Grinberg i Alina Cała. Obecnie redaktorem naczelnym Kwartalnika Historii Żydów (pod tym tytułem ukazuje się od 2001r.) jest Jan Doktór, a sekretarzem redakcji — Michał Czajka. 

W 2011 r. „Kwartalnik” został wpisany na listę wyróżniających się czasopism naukowych (Master Journal List), to najważniejszy na świecie indeks czołowych czasopism naukowych opracowany i aktualizowany przez Institute for Scientific Information. Czasopisma na Liście Filadelfijskiej są uważane za najlepsze w danej dziedzinie.

Zapraszamy do przeczytania artykułów z Kwartalnika. 

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem