Biały Budynek – Twarda 6. Ochrona dziedzictwa żydowskiego Warszawy

Dyskusja nt. historii oraz znaczenia zabytków żydowskich Warszawy.

Wide 29.11 ochrona zabytk w  ydowskich warszawy

Panel został zorganizowany z inicjatywy społeczników z Zespołu Opiekunów Kulturowego Dziedzictwa Warszawy (Mirjam Boehm, Anna Dybała, Joanna Jaszuńska, Hanna Szmalenberg,Tomasz Lec, Janusz Sujecki). Będzie on poświęcony dyskusji nt. historii oraz znaczenia zabytków żydowskich Warszawy. W trakcie spotkania zostanie poruszony m.in. problem własności zabytków, roli urzędów konserwatorskich, a także przyszłości obiektów architektury i jaką wartość stanowią dla Warszawy, społeczności żydowskiej w Polsce, jak i na świecie oraz potrzeby ich dalszego istnienia jako reliktów przeszłości, miejsc pamięci, świadków historii, świadków życia żydowskiego społeczności żydowskiej Warszawy.

Zaproszenie do udziału w panelu przyjęli:

Barbara Jezierska  – wojewódzka konserwator zabytków w latach 2007 - 2011

Piotr Kadlčik  –  przewodniczący Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie

Tomasz Lec – architekt, autor m.in. projektu upamiętniającego kładkę łączącą małe i duże getto

prof. Zbigniew Myczkowski – przedstawiciel Polski w Zespole Ekspertów Komitetu Dziedzictwa Kulturowego Rady Europy

Janusz Sujecki  –  varsavianista ze Stowarzyszenia "ZOK"

Spotkanie poprowadzą Tomasz Lec i Paweł Śpiewak (dyrektor ŻIH)

 

 

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem