1780/1781. Dlaczego w dobrach Szmula Zbytkowera w Pradze pod Warszawą rabin z Brześcia Litewskiego prowadził dysputę z cadykiem z Żelechowa?

Wykład.

Wide 15 listopad  wyk  d  zak adu varsawianistycznego

Napływ chasydów do Warszawy z ziem wschodnich w latach 70. XVIII w. doprowadził do ich konfliktu z ortodoksami. Abraham ben Dawid Kacenellenbogen,  bardzo zaangażowany już od  1772 r. w walkę  rabinów litewskich z chasydami, postanowił wyzwać na pojedynek myśli i słowa rabina, a zarazem cadyka z Żelechowa, uważanego za założyciela  ruchu chasydzkiego w Polsce centralnej, słynnego Lewiego Icchaka ben Meira, nazywanego też Lewim Icchakiem Berdyczewerem. Skłaniający się ku chasydyzmowi Szmul Zbytkower zaprosił obydwu rabinów oraz zwolenników obydwu stron do swojej modlitewni. Po dyspucie obydwaj ogłosili się zwycięzcami. 

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem