Prelekcja o prelekcji

Bożena Wojnowska i Henryk Talar

Wide  78b6247

Pierwsze powakacyjne spotkanie w ramach cyklu Czwartki na Tłomackiem poświęcone było wydanej w sierpniu nakładem wydawnictwa W.A.B.,książce z tekstami pedagoga, lekarza Janusza Korczaka ,,Pamiętnik i inne pisma z getta’’. Do udziału w dyskusji zaproszeni zostali: Marta Ciesielska (Ośrodek Dokumentacji i Badań Korczakianum), prof. Jacek Leociak (IBL PAN, Centrum Badań nad Zagładą Żydów) i Piotr Matywiecki. Rozmowę poprowadził Wojciech Lasota (Polskie Towarzystwo Korczakowskie).

Zaproszeni goście zwrócili uwagę na wiele aspektów tekstów Korczaka zgromadzonych w publikacji, Jacek Leociak podkreślił ich nowoczesność, hybrydowość, wyjątkowość na tle literatury gettowej. Piotr Matywiecki zauważył, z czym zgodzili się pozostali prelegenci, że każda ponowiona lektura Pamiętnika otwiera przed czytelnikiem nowe wątki, jednak zawsze pozostawia go bezradnym wobec zrozumienia całości. Pamiętnik na tle całości dorobku literackiego Korczaka, według Marty Ciesielskiej, nie jest wyjątkiem, gdyż wiele jest w nim wątków autobiograficznych, epizodów z czasów dzieciństwa, ponadto nasycony jest ideami końca XIX i pierwszej połowy XX wieku.

Pamiętnik Janusza Korczaka to bez wątpienia arcydzieło literackie, ostatni utwór — kropka postawiona przed śmiercią. Nie ulega wątpliwości, że Pamiętnik stanowi zwieńczenie spuścizny Korczaka, a tym samym sumę jego pisarstwa. 

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem