Zostać czy wyjechać? Żydzi w Europie w pierwszych latach po Holokauście

14-15 maja na II część konferencji ZOSTAĆ CZY WYJECHAĆ? Żydzi w Europie w pierwszych latach po Holokauście.

Wide 1c39172fbd9371399e6961664d479538

PROGRAM KONFERENCJI:


Poniedziałek, 14 maja 2012

9.30–10.00: Powitanie: Dyrektor ŻIH (Paweł Śpiewak), Dyrektor NIH (Eduard Muhle)

Wprowadzenie: Helena Datner (Warszawa), Katrin Steffen (Luneburg), Katrin Stoll (Warszawa)

Sekcja I: Powojenne wędrówki Żydów

Prowadzenie: Dariusz Stola (Warszawa)

10.00–10.20: Kierra Crago-Schneider (Los Angeles) Emigracja wszelkimi dostępnymi środkami: żydowscy dipisi i ich próby emigracji z Europy w latach 1945–1950

10.20–10.40: Kiril Feferman (Moskwa) Niemile widziani: powrót Żydów z ZSRR na wyzwolone tereny w latach 1944–1946

10.40–11.15: Dyskusja

11.15–11.45: Przerwa kawowa

11.45–12.10: Izabela Kazejak (Florecja) Przyczyny przyjazdu Żydów do Wrocławia oraz do Lwowa po 1945 oraz przyczyny emigracji Żydów z tych miast

12.10–12.30: Tamara Włodarczyk (Wrocław) Sytuacja Żydów niemieckich na Dolnym Śląsku w latch 1945–1948

12.30–12.50: Emunah Nachmany-Gafny (Jerozolima) Kwestia wyjazdu żydowskich sierot z Polski w okresie po Holokauscie

12.50–13.30: Dyskusja

13.30–15.30: Przerwa objadowa

Sekcja II: Społeczeństwo żydowskie po Holokauście

Prowadzenie: Helena Datner (Warszawa)

15.30–15.50: Miri Freilich (Beit Berl) Nieudane próby wznowienia działalności ruchu Bejtar w Polsce tuz po grugiej wojnie światowej (1945–1946)

15.50–16.10: Agnieszka Żółkiewska (Warszawa) „Samowysiedlenie”. Inteligencja żydowska w powojennej Polsce

16.10–16.45: Dyskusja

16.45–17.15: Przerwa kawowa

17.15–17.35: Dawid Weinberg (Detroit) Odrodzenie się społeczności żydowskiej we Francji po drugiej wojnie światowej w latach 1945–1955: wyzwania i szanse w okresie tuż powojennym

17.35–17.55: Gido Attila (Cluj-Napoca): Społeczność żydowska w Rumunii po Holokauście. Przypadek Światowego Kongresu Żydowskiego i Żydów w Północnej Transylwanii

17.55–18.30: Dyskusja


Wtorek, 15 maja 2012

Sekcja III: Stosunek państwa i społeczneństwa do Żydów op Holokauście

Prowadzenie: Katrin Steffen (Luneburg)

10.00–10.20: Viktoria Pollmann (Frankfurt nad Menem): Władze miejskie Frankfurtu nad Menem i ocaleni Żydzi od kwietnia do listopada 1945 roku

10.20–10.40: Jan Lanicek (Nowy Jork) Czechosłowacki rząd emigracyjny i ”kwestia mniejszości żydowskiej” w powojennej Europie

10.40–11.00: Gish Amit (Berlin) „Największa żydowska biblioteka na świecie”: redystrybucja żydowskich dóbr kultury po drugiej wojnie światowej

11.00–11.50: Dyskusja

11.50–12.20: Przerwa

Sekcja IV: Wczesne formy dokumentowania, badania i upamietniania Holokaustu

Prowadzenie: Katrin Stoll (Warszawa)

12.20–12.40: Martyna Rusiniak-Karwat (Warszawa): Komisja Historyczna przy Bundzie w Polsce — formą upamietnienia Zagłady społeczeństwa żydowskiego w Polsce

12.40–13.00: Ewa Rogalewska (Białystok) Strażnicy pamięci. Orędownicy sprawiedliwości. Wojewódzka Żydowska Komisja Historyczna w Białymstoku

13.30–13.45: Dyskusja

13.45–15.45: Przerwa

15.45–16.05: Eliyana R. Adler (Jerozolima/Maryland) „Pięcioro nas uciekło do bolszewików, troje wróciło do Niemców, teraz jestem sam jeden.” Wczesne świadectwa polskich uchodźców żydowskich, ewakuowanych do ZSRR

16.05–16.25: Miri Freilich (Beit Berl) Vitka Kempner-Kovner: znaczenie późnego świadectwa ustnego

16.25–17.00: Dyskusja

17.00–17.30: Przerwa kawowa

17.30–17.50: Hanna Węgrzynek (Warszawa): Tworzenie oficjalnego modelu prezentacji Holokaustu w latach 1943–1951 na przykładzie programów i podręczników szkolnych

17.50–18.30: Podsumowanie i dyskusja końcowa

Języki konferencji: angielski/polski. Organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne.

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem